602 866 382

info@hanusrides.cz

O nás

Již po několik generací se v celé rodině Hanušových vyráběly a provozovaly nejrůznější pouťové atrakce. Svůj obdiv měly nejen u nás, ale také v zahraničí. Ve čtyřicátých letech minulého století se zapsal svými neobyčejnými schopnostmi a nadáním můj děda Jan Hanuš ze Sadské (později se přestěhoval do Plaňan u Kolína). Byl vynikající konstruktér, řezbář, malíř, zkrátka všeuměl. Opravoval flašinety, orchestriony a hrací stroje ve svém velikém soukromém muzeu.

Za svůj život vyrobil desítky pouťových atrakcí, které také provozoval. Přestože mu komunisté zabavili veškerý majetek, vybudoval v roce 1960 pro bývalé SSSR, pro město KIEV, obrovský LUNAPARK, který reprezentoval Českou republiku. Dostal několik ocenění a státní vyznamenání nejen od tehdejší vlády ČSSR, ale i od tehdejšího prezidenta SSSR. Své zkušenosti předával z otce na syna. Proto i já a mí synové pokračujeme v rodinné tradici mého dědy Jana Hanuše a otce Roberta Hanuše, který vyrobil také několik atrakcí.

Snažíme se proto o maximální kvalitu a estetiku. Využíváme nové technologie umožňující bezproblémový provoz našich atrakcí. Na které poskytujeme veškerou záruku.

‌Několik obrázků z rodinné galerie: